2018

DESIGN BY SAMU KARJALAINEN

Yhdistyksen

toiminta

 

Monikko

Monikko ry on perustettu 2008. Se toimii Jyväskylän lisäksi myös useissa muissa Keski-Suomen kunnissa.

 

Monikko edistää kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta sekä suvaitsevaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena on saattaa eri kulttuuritaustaiset ymmärtämään toistensa ajatusmaailmaa, sekä lisätä heidän keskinäistä vuorovaikutusta. Monikon toiminta edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista.

 

Tarkoituksena on myös yhdistää kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat yhteisen toiminnan avulla.

Paloma-toiminta

Monikko ry:n hallinnoima ja STEA:n rahoittama Paloma -toiminta on jatkoa vuosina 2013–2015 toteutuneelle Paloma -projektille. Toiminta on suunniteltu ikääntyville (55+) maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille, heidän hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

 

Paloma järjestää Jyväskylän eri asuinalueilla säännöllistä kerhotoimintaa: suomen kielen kerhoja, ATK-kerhoja, tanssia ja liikuntaa sekä musiikki- ja käsityökerhoja. Kerhotoimintaa täydentävät vierailut ja retket, erilaiset tapahtumat, liikuntapäivät ja monikulttuuriset juhlat. Toiminta on asiakaslähtöistä ja on saanut kiitosta siihen osallistuneilta sekä yhteistyökumppaneilta.

 

Matalan kynnyksen aktiviteetit ovat mielekkäitä ja niihin on helppo osallistua. Paloma -toiminta laajenee myös muihin Keski-Suomen kuntiin. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan.

MONIKKO RY

2008

2018

DESIGN BY SAMU KARJALAINEN

samukarjalainen.com